CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN/JP) NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG. Hà Nội USD 1000 Gross + trợ cấp xăng xe + thưởng 1 năm 2 lần
(JP) QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội USD 800 – 1200 gross
(EN/JP) Sales Staff Hà Nội VND 6,000,000 ~ 15,000,000 + Hoa hồng theo doanh số
(EN/Thai) TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH Hà Nội, BANGKOK – THÁI LAN USD 1200 ~ 1500
(JP) Sales support Hà Nội USD 400 - 550
(EN/JP) Nhân Viên Kho Bắc Ninh USD 350 ~ 500
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Nam Định Trên dưới USD 1000
(KR/EN/JP) Sales Staff Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN/JP) Trưởng Phòng Nhân Sự Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN/JP) Giám Đốc Nhà Máy Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN) Service Engineer Hà Nội VND 8,000,000 + Trợ cấp đi lại + Trợ cấp ăn trưa
(EN) IM-EX STAFF cum SAP OPERATOR Hà Nội VND 7 ~ 9 Triệu
(EN) Sales Staff Hà Nội VND 8,5 ~ 10 Triệu
(JP) HR-GA MANAGER Hải Dương USD 1200 ~ 1500
(JP) Sales Support Hồ Chí Minh USD 700 NET + Trợ cấp đi lại + Trợ cấp đi công tác
[GẤP] RECRUITMENT OFFICER Hà Nội USD 300 ~ 500 NET + INCENTIVE (% Trao đổi trực tiếp)
(EN) Nhân Viên Kế Toán - Hành Chính Hồ Chí Minh VND 7~ 10 Triệu
(EN) Sales Staff Hồ Chí Minh VND 8,500,000 ~ 10,000,000
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN/JP) NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG. Hà Nội USD 1000 Gross + trợ cấp xăng xe + thưởng 1 năm 2 lần
(JP) QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội USD 800 – 1200 gross
(EN/JP) Sales Staff Hà Nội VND 6,000,000 ~ 15,000,000 + Hoa hồng theo doanh số
(EN/Thai) TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH Hà Nội, BANGKOK – THÁI LAN USD 1200 ~ 1500
(JP) Sales support Hà Nội USD 400 - 550
(EN/JP) Nhân Viên Kho Bắc Ninh USD 350 ~ 500
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Nam Định Trên dưới USD 1000
(KR/EN/JP) Sales Staff Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN/JP) Trưởng Phòng Nhân Sự Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN/JP) Giám Đốc Nhà Máy Hà Nội USD 800 ~ 1000
(EN) Service Engineer Hà Nội VND 8,000,000 + Trợ cấp đi lại + Trợ cấp ăn trưa
(EN) IM-EX STAFF cum SAP OPERATOR Hà Nội VND 7 ~ 9 Triệu
(EN) Sales Staff Hà Nội VND 8,5 ~ 10 Triệu
(JP) HR-GA MANAGER Hải Dương USD 1200 ~ 1500
[GẤP] RECRUITMENT OFFICER Hà Nội USD 300 ~ 500 NET + INCENTIVE (% Trao đổi trực tiếp)
(JP) Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Hà Nội USD 800 - 1000
(JP) Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật YAMAGUCHI – NHẬT BẢN 220.000 Yên + Trợ cấp chuyên cần/làm thêm... (người độc thân nếu muốn ở KTX công ty thì sẽ phải trả 5000 Yên)
(EN) Sales Staff Bắc Ninh USD 500~600
(EN/JP) Nhân Viên Thiết Kế Hải Dương VND 6 ~ 9 Triệu + Thưởng các dịp lễ, tết (Tết thưởng 2-3 tháng lương)
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP) Sales Support Hồ Chí Minh USD 700 NET + Trợ cấp đi lại + Trợ cấp đi công tác
(EN) Nhân Viên Kế Toán - Hành Chính Hồ Chí Minh VND 7~ 10 Triệu
(EN) Sales Staff Hồ Chí Minh VND 8,500,000 ~ 10,000,000
(EN) EXPORT STAFF – AIR FREIGHT (số lượng: 5) Hồ Chí Minh USD 350 ~ 550 NET

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ KIỀU OANH   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 04.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: oanh@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn