CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP)[JPT180711] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Osaka-Nhật Bản 24 man yen (khoảng 50 triệu vnd)
(VN)[VNT180710] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT Hà Nội USD 600~ 1000 gross
(EN/JP) [HY18- 7.1] Sales Staff Hưng Yên USD 500~ 600 Gross
(JP/EN) [HN18- 6.14] ADMIN CUM SALES SUPPORT Hà Nội VND 9~ 11 Triệu
(EN) [HN18- 6.13] SALES STAFF (Gấp!!!) Hà Nội USD 800~ 1200 Gross
(JP) [HD18- 6.4] PHÓ PHÒNG CHẾ TẠO Hải Dương ~VND 16 Triệu
(JP) [HD18- 6.3] TRƯỞNG PHÒNG CHẾ TẠO Hải Dương ~VND 40 Triệu
(JP) [HN18- 6.11] NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT Hà Nội USD 500~ 800 (tùy năng lực)
(EN) [HN18- 6.7] SALES ACCOUNTANT Hà Nội VND 8,000,000 cơ bản + Trợ cấp đi lại, ăn trưa, điện thoại
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP)[JPT180711] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Osaka-Nhật Bản 24 man yen (khoảng 50 triệu vnd)
(VN)[VNT180710] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT Hà Nội USD 600~ 1000 gross
(EN/JP) [HY18- 7.1] Sales Staff Hưng Yên USD 500~ 600 Gross
(JP/EN) [HN18- 6.14] ADMIN CUM SALES SUPPORT Hà Nội VND 9~ 11 Triệu
(EN) [HN18- 6.13] SALES STAFF (Gấp!!!) Hà Nội USD 800~ 1200 Gross
(JP) [HD18- 6.4] PHÓ PHÒNG CHẾ TẠO Hải Dương ~VND 16 Triệu
(JP) [HD18- 6.3] TRƯỞNG PHÒNG CHẾ TẠO Hải Dương ~VND 40 Triệu
(JP) [HN18- 6.11] NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT Hà Nội USD 500~ 800 (tùy năng lực)
(EN) [HN18- 6.7] SALES ACCOUNTANT Hà Nội VND 8,000,000 cơ bản + Trợ cấp đi lại, ăn trưa, điện thoại
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN-JP) [BD18- 5.3] SALES Bình Dương USD 650~ 800 Gross
(JP) [HC18- 5.2] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1,000~ 1,200 (có thể cao hơn nếu có năng lực)

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

     
  MINA NGUYỄN    
  ĐT: 024.3795.7037    
   Email: info@hrlinkvietnam.vn