CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP)[VNT180816 Hoan Kiem] KẾ_TOÁN_TRƯỞNG Hà Nội USD 1300 ~ 1500 Gross
(JP/EN)[JPT180814c Nagoya] CAD Operator Nhật Bản ~20 Man JPY
(EN)[JPT180814c Nagoya] KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội USD 1200 ~ 1700 Gross
[(EN)[VNT180808 HCM] Kế toán trưởng Hồ Chí Minh USD 600 Gross
(JP/EN)[VNI180802 1 HCM] Nhân viên sale Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000 GROSS
(EN)[VNT180731b Kim Ma] TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH Hà Nội ~ VND 9 Triệu Gross
(VN)[VNT180731] quản lý sản xuất Hà Nội USD 800 Gross
(JP)[VNT180730] nhân viên văn phòng Hà Nội USD~450 Gross
(JP)[JPT180726] block chain programmer TOKYO 22~25man JPY Tiếng Nhật
(JP)[VNT180726b] biên tập viên Hà Nội USD 500~ 600 NET
(JP)[VNT180719] trợ lý sếp người Nhật Hồ Chí Minh USD 1000~1500 NET
(JP)[VNT180725c] trưởng phòng kinh doanh Hưng Yên USD 1000~1500 Gross
(JP)[VNT180725b] quản lý sản xuất Hưng Yên USD 1000~1500 Gross
(JP)[VNT180725] quản lý nhà máy Hưng Yên USD 1500~2000 Gross
(JP)[JPT180724] programmer tại Nhật Tokyo-Nhật Bản 22man JPY / tháng
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP)[VNT180816 Hoan Kiem] KẾ_TOÁN_TRƯỞNG Hà Nội USD 1300 ~ 1500 Gross
(JP/EN)[JPT180814c Nagoya] CAD Operator Nhật Bản ~20 Man JPY
(EN)[JPT180814c Nagoya] KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội USD 1200 ~ 1700 Gross
(EN)[VNT180731b Kim Ma] TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH Hà Nội ~ VND 9 Triệu Gross
(VN)[VNT180731] quản lý sản xuất Hà Nội USD 800 Gross
(JP)[VNT180730] nhân viên văn phòng Hà Nội USD~450 Gross
(JP)[JPT180726] block chain programmer TOKYO 22~25man JPY Tiếng Nhật
(JP)[VNT180726b] biên tập viên Hà Nội USD 500~ 600 NET
(JP)[VNT180725c] trưởng phòng kinh doanh Hưng Yên USD 1000~1500 Gross
(JP)[VNT180725b] quản lý sản xuất Hưng Yên USD 1000~1500 Gross
(JP)[VNT180725] quản lý nhà máy Hưng Yên USD 1500~2000 Gross
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
[(EN)[VNT180808 HCM] Kế toán trưởng Hồ Chí Minh USD 600 Gross
(JP/EN)[VNI180802 1 HCM] Nhân viên sale Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000 GROSS
(JP)[VNT180719] trợ lý sếp người Nhật Hồ Chí Minh USD 1000~1500 NET
(JP)[VNT180724b]trợ lý kinh doanh Hồ Chí Minh USD 600~ 650 Gross

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

     
  MINA NGUYỄN    
  ĐT: 024.3795.7037    
   Email: info@hrlinkvietnam.vn