CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN/JP) [HN18- 6.1 E] SALES STAFF Hà Nội USD 500~ 700
(JP/EN) [BN18- 6.1] NHÂN VIÊN/ PHÓ PHÒNG KINH DOANH TIẾNG ANH Bắc Ninh USD 600 800 (vị trí Senior) và USD 800 1200 (đối với vị trí Assistant Manager)
(EN) [HN18- 6.3] SALES STAFF Hà Nội USD 500 – 800 (G) (Có thể cao hơn tùy năng lực)
(JP/EN) [HN18- 6.2] SALES STAFF (GẤP !!!) Hà Nội USD 500 Gross trở lên
(JP) [HN18- 6.1] KỸ SƯ THIẾT KẾ CAD Hà Nội USD 800~ 900 (Gross) + thưởng, tăng lương mỗi năm/ lần
(EN) [HY18- 5.2] HR VICE SUPERVISOR Hưng Yên VND 10~ 15 Triệu Gross
(EN) [HY18- 5.1] CHIEF ACCOUNTANT Hưng Yên VND 20~ 30 Triệu Gross
(JP) [HN18- 5.9] BIÊN PHIÊN DỊCH DỰ ÁN Hà Nội USD 700~ 1200 Gross
(EN) [HP18- 5.3 E] ACCOUNTING STAFF Hải Phòng up to USD 500
(EN/JP) [HY18- 5.14 E] GIÁM SÁT AN TOÀN Hưng Yên up to VND 20 triệu
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN/JP) [HN18- 6.1 E] SALES STAFF Hà Nội USD 500~ 700
(JP/EN) [BN18- 6.1] NHÂN VIÊN/ PHÓ PHÒNG KINH DOANH TIẾNG ANH Bắc Ninh USD 600 800 (vị trí Senior) và USD 800 1200 (đối với vị trí Assistant Manager)
(EN) [HN18- 6.3] SALES STAFF Hà Nội USD 500 – 800 (G) (Có thể cao hơn tùy năng lực)
(JP/EN) [HN18- 6.2] SALES STAFF (GẤP !!!) Hà Nội USD 500 Gross trở lên
(JP) [HN18- 6.1] KỸ SƯ THIẾT KẾ CAD Hà Nội USD 800~ 900 (Gross) + thưởng, tăng lương mỗi năm/ lần
(EN) [HY18- 5.2] HR VICE SUPERVISOR Hưng Yên VND 10~ 15 Triệu Gross
(EN) [HY18- 5.1] CHIEF ACCOUNTANT Hưng Yên VND 20~ 30 Triệu Gross
(JP) [HN18- 5.9] BIÊN PHIÊN DỊCH DỰ ÁN Hà Nội USD 700~ 1200 Gross
(EN) [HP18- 5.3 E] ACCOUNTING STAFF Hải Phòng up to USD 500
(EN/JP) [HY18- 5.14 E] GIÁM SÁT AN TOÀN Hưng Yên up to VND 20 triệu
(EN-JP) [HN18- 5.6] SALES Hà Nội USD 650~ 800 Gross
(JP) [HN18-5.16 E] TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT Hưng Yên, Bắc Ninh USD 1000~ 3000
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN-JP) [BD18- 5.3] SALES Bình Dương USD 650~ 800 Gross
(JP) [HC18- 5.2] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1,000~ 1,200 (có thể cao hơn nếu có năng lực)

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn