CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN) [HP18- 3.2] SAFETY MANAGER Hải Phòng USD 700 trở lên tùy năng lực + hỗ trợ chỗ ở nếu ở tỉnh khác
(EN) [BD18-3.1 E] QA MANAGER Bình Dương USD 1500~ 2500
(JP) [VN18- 3.1 E] GẤP SALES STAFF Linh động / Tại Nhà USD 500~ 1000
(EN) [HN18- 3.2 E] GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN Hồ Chí Minh Competitive
(EN) [HC18- 3.1 E] GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh VND 25~ 40 triệu
(EN) [HN18- 3.5] SENIOR SALES MANAGER Hà Nội USD 1200 – 2200
(EN) [HN18- 3.2] SALES MANAGER Hà Nội USD 500~ 800 Net
(EN) [HN18- 3.9 E] QA LEADER Hà Nội up to USD 1000 Gross
(JP) [HN18- 3.8 E] IT COMTOR Hà Nội up to USD 1000 Gross
(EN) [HN17-12.5 ReN] TECHNICAL SUPPORT Gấp!! Hà Nội VND 8 ~ 10 triệu + Incentive
(EN) [HN17-12.4 ReN] SALES STAFF Gấp!! Hà Nội VND 8 triệu + Incentive
(JP) [HN18- 3.5 E] KỸ SƯ CẦU NỐI / PM (SL: 03) Hà Nội up to USD 2300 + Thưởng 2 lần/ năm
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN) [HP18- 3.2] SAFETY MANAGER Hải Phòng USD 700 trở lên tùy năng lực + hỗ trợ chỗ ở nếu ở tỉnh khác
(JP) [VN18- 3.1 E] GẤP SALES STAFF Linh động / Tại Nhà USD 500~ 1000
(EN) [HN18- 3.5] SENIOR SALES MANAGER Hà Nội USD 1200 – 2200
(EN) [HN18- 3.2] SALES MANAGER Hà Nội USD 500~ 800 Net
(EN) [HN18- 3.9 E] QA LEADER Hà Nội up to USD 1000 Gross
(JP) [HN18- 3.8 E] IT COMTOR Hà Nội up to USD 1000 Gross
(EN) [HN17-12.5 ReN] TECHNICAL SUPPORT Gấp!! Hà Nội VND 8 ~ 10 triệu + Incentive
(EN) [HN17-12.4 ReN] SALES STAFF Gấp!! Hà Nội VND 8 triệu + Incentive
(JP) [HN18- 3.5 E] KỸ SƯ CẦU NỐI / PM (SL: 03) Hà Nội up to USD 2300 + Thưởng 2 lần/ năm
(EN) [HP18- 3.1/ HN18- 3.1] 02 SALES OUT STAFFS Hà Nội, Hải Phòng 400 USD trở lên
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn