Trang chủ    Search results for:
Từ khóa:
Nghành nghề:
  Địa điểm:
  Mức lương:


Chức danh Địa điểm Mước lương Hạn nhận hồ sơ
(JP) [HN17-11.9] KỸ SƯ CẦU NỐI Hà Nội USD 2,000 Gross 21-12-2017
(JP/EN) [HN17- 11.8] TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHÂT LƯỢNG Hà Nội 1000 USD 20-12-2017
(EN) [HN17-9.5] IM-EX STAFF cum SAP OPERATOR Hà Nội VND 7 Triệu 20-12-2017
(EN) [HN17-11.7] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Hà Nội VND 10 Triệu 20-12-2017
( EN) [HN17-9.4] 02 SALES STAFF Hà Nội VND 10 Triệu 20-12-2017
(JP) [HN17-11.6] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hà Nội USD 600- 1000 20-12-2017
(EN) [HN17-11.5] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700- 1000 16-12-2017
(EN) [HN17-8.10] SENIOR HR RECRUITER Hà Nội USD 1000 16-12-2017
(EN) [HN17-8.9] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700 ~ 800 16-12-2017
(EN) [HN17-7.1] THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Hà Nội USD 800 ~ 1500 Net 14-12-2017
(EN) [HN17-11.4] QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Hà Nội USD 500 Gross 14-12-2017
(JP) [HN17-9.1] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hà Nội USD 500 ~ 1000 Gross 14-12-2017
(JP) [HN17-10.5] QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội USD 800 – 1200 gross 09-12-2017
[HN17-10.10] CAM ENGINEER Hà Nội USD 400-500 Gross 06-12-2017
(JP) [HN17-10.9] SALES ENGINEER Hà Nội USD 900 Gross 06-12-2017
(JP) [HN17-10.8] SALES ENGINEER Hà Nội USD 500- 700 06-12-2017
(JP) [HN17-10.7] TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hà Nội NET: USD 1,200- 1,600 06-12-2017
(JP) NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Hà Nội USD 500 ~ 1000 Gross 06-12-2017
(JP) THƯ KÝ BỘ PHẬN KỸ THUẬT Hà Nội USD 400 ~ 500 + trợ cấp 06-12-2017
(JP) PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH Hà Nội Tiếng NHẬT N2: USD 800- 1,200 Gross; Tiếng NHẬT N1: USD 1,200- 2,000 Gross 02-12-2017

Trang 1 trong tổng số 26 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn