Trang chủ    Search results for:
Từ khóa:
Nghành nghề:
  Địa điểm:
  Mức lương:


Chức danh Địa điểm Mước lương Hạn nhận hồ sơ
(JP) [HC18-1.8 E] KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE) Hồ Chí Minh ~USD 3000 Gross 17-02-2018
[HC18-1.7 E] GAME PLANNING Hồ Chí Minh USD 800~1600 16-02-2018
(JP) [HC18-1.6 E] HR ASSISTANT Hồ Chí Minh USD 700~1000 16-02-2018
(JP) [HC18-1.5 E] TRỢ LÝ KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH Hồ Chí Minh USD 700~1200 16-02-2018
(JP) [HC18-1.4 E] KỸ SƯ CẦU NỐI Hồ Chí Minh USD 1800~2500 16-02-2018
[HC18- 1.3 E] DEVELOPER GAMES (SERVER) Hồ Chí Minh USD 700~1600 16-02-2018
[HC18- 1.2 E] DEVELOPER GAMES (SMARTPHONE APPLICATION) Hồ Chí Minh USD 700~1600 16-02-2018
(EN) [HC18-1.1 E] SALES MANAGER Hồ Chí Minh USD 1500~ 2500 15-02-2018
(EN) [HC18-1.4] GIÁM SÁT CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG (Số lượng: 02) Hồ Chí Minh USD 2500~ 3000 Gross + Thưởng dự án 11-02-2018
(EN/JP) [HC18-1.3] OFFICE- RESIDENT CUSTOMER SERVICE Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 (gross) 11-02-2019
(JP) [HC18-1.1] KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE) (Số lượng: 02) Hồ Chí Minh USD 1500~ 2000 11-02-2018
(JP) [HC17-11.01] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới) 04-02-2018
(EN) [HC17-9.1 ReN] KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH Hồ Chí Minh VND 10,000,000 21-01-2018
(JP/EN) [HC17-12.2] MERCHANDISER Hồ Chí Minh USD 600 ~ 1000 (G) 12-01-2018
(JP/EN) [HC17-12.1] MERCHANDISER Hồ Chí Minh USD 600 ~ 1000 (G) 12-02-2018
(EN) [HC17-11.2] SALES EXECUTIVE Hồ Chí Minh 500USD (Gross) trở lên 30-12-2017
(EN) [HC17-11.2] IT SYSTEM ENGINEER Hồ Chí Minh USD 700- 1000
(JP) [HC17-11.1] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới) 09-12-2017
(JP) [HCM17-10.1] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hồ Chí Minh + Ứng viên tốt nghiệp Đại học: USD 500 trở lên; + Ứng viên tốt nghiệp THPT: USD 350 trở lên tùy năng lực 06-12-2017
(EN) KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH Hồ Chí Minh VND 7,000,000 Net 02-12-2017

Trang 1 trong tổng số 13 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn