Trang chủ    Search results for:
Từ khóa:
Nghành nghề:
  Địa điểm:
  Mức lương:


Chức danh Địa điểm Mước lương Hạn nhận hồ sơ
[VNT 180919 Quan 3] TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hồ Chí Minh USD 1000-1500 Gross 19-10-2018
(EN)[VNT 180917b Quan 1] SALES_MANAGER Hồ Chí Minh VND 30-40 triệu Gross 17-10-2018
(JP)[VNT180719]TRỢ_LÝ_SẾP_NHẬT Hồ Chí Minh USD 1000-1500 Net 17-09-2018
(JP)[VNT180822b Ho Chi Minh] TRỢ LÝ SẾP NHẬT Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000 Gross 22-09-2018
(JP)[VNT180822 Quan 1] THƯ KÝ SẾP NHẬT Hồ Chí Minh USD 800-1200 NET 22-09-2018
(EN)[VNT180814b Ho Chi Minh] KỸ SƯ ỨNG DỤNG (application engineer) Hồ Chí Minh USD 500 Gross 14-09-2018
[(EN)[VNT180808 HCM] KẾ TOÁN TRƯỞNG Hồ Chí Minh USD 600 Gross 09-09-2018
(JP/EN)[VNI180802 1 HCM] NHÂN VIÊN SALES Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000 GROSS 2/09/2018
(JP)[VNT180719] TRỢ LÝ SẾP NGƯỜI NHẬT Hồ Chí Minh USD 1000~1500 NET 31-08-2018
(JP)[VNT180724b] TRỢ LÝ KINH DOANH Hồ Chí Minh USD 600~ 650 Gross 31-08-2018
(JP)[VNT180720] TRỢ LÝ SẾP NGƯỜI NHẬT Hồ Chí Minh USD 800~1000 NET 31-08-2018
(JP) [HC18- 5.2] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1,000~ 1,200 (có thể cao hơn nếu có năng lực) 15-06-2018
(EN) [HC18- 4.3] SALES STAFF Hồ Chí Minh VND 11~ 14 Triệu Gross 11-05-2018
(JP) [HC18- 4.7 E] SALES ENGINEER Hồ Chí Minh USD 600~ 1000 (tùy năng lực) 10-05-2018
(JP) [HC18- 4.2] PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ Hồ Chí Minh Tiếng NHẬT N2: VND 10~ 22 Triệu /Tiếng NHẬT N3: VND 8~ 10 Triệu 10-05-2018
(EN/JP) [HC18- 4.1] SALES EXECUTIVE Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 (gross) 10-05-2018
(JP) [HC18- 4.6 E] KỸ SƯ CẦU NỐI Hồ Chí Minh USD 1000~ 1300 09-05-2018
(JP) [HC18- 4.5 E]COUNSULTING EXECUTIVE CHIEF Hồ Chí Minh USD 1500 04-05-2018
(JP) [HC18- 4.4 E] COUNSULTING EXECUTIVE Hồ Chí Minh USD 500 trở lên 04-05-2018
(JP) [HC18- 4.2 E] 02 SALES ENGINEER Senior Hồ Chí Minh USD 500~ 700 + Incentive 04-05-2018

Trang 1 trong tổng số 15 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

     
  MINA NGUYỄN    
  ĐT: 024.3795.7037    
   Email: info@hrlinkvietnam.vn