S2
S1
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hà Nội
USD 600-1200 Gross
Hà Nội
USD 1000 Gross (có thể thương lượng)
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
USD 1000-1500 Gross
Hải Dương
USD 500-1000 NET
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hà Nội
USD 600-1200 Gross
Hà Nội
USD 1000 Gross (có thể thương lượng)
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
USD 1000-1500 Gross
Hải Dương
USD 500-1000 NET
Hà Nội
VNĐ 10-12 triệu
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Đà Nẵng
USD 400-500
Hồ Chí Minh
VND 12-20 triệu NET
Hồ Chí Minh
VND 9~22 triệu NET (tùy theo năng lực tiếng)
Hồ Chí Minh
USD 2000-3000
Hồ Chí Minh
USD 1,000~ 1,200 (có thể cao hơn nếu có năng lực)
Hồ Chí Minh
USD 1000-1500 Gross
Hồ Chí Minh
USD 800-1000 Gross
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 19,5+hỗ trợ tiền đi làm
Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 22
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 20~22
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 20~22
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 20~22
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 22~22
Fukuoka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 25
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 23
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 20
Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 21,5
Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 21,5
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 22
Fukuoka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
23 Man 6000 Yen
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Yen 224,939
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Yen 224,939
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Lương cơ bản+phụ cấp khoảng 17,5~21,5 Man/tháng
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Lương cơ bản+phụ cấp khoảng 17,5~21,5 Man/tháng
Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
Man Yen 20-30
Nhận thông tin việc làm mới nhất
Trụ sở chính Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 3795-7037 Fax: (84-24) 3795-7038

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn

Chi nhánh tại TP.HCM

2F 607 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (84-28)2241-1754 Fax: (84-28)2241-1754

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn