Trang chủ    Việc làm

Việc làm

Chức danh Địa điểm Mước lương
Trưởng phòng xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 700 - 1200 USD
10 Sales Staff Hà Nội, Bình Dương 400 - 600 USD
Channel Sales Support Hồ Chí Minh, Hà Nội 400 - 600 USD
Direct Sales Staff Hà Nội 400 - 600 USD
General Assistant Hồ Chí Minh 400 - 600 USD
SCM Supervisor Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Sales executive (mảng hóa chất) Hà Nội 600 - 1000 USD
Bác sỹ khoa nội Hà Nội Thỏa thuận
iOS Developer Hà Nội 500 - 800 USD Gross
Biên phiên dịch tiếng Trung Hải Dương 500 - 750 USD
Quản lý sản xuất Hải Dương 500 - 1000 USD
Quản lý sản xuất SMT Hải Dương 500 - 1000 USD
Front end developer Hồ Chí Minh 300 - 1000 USD
Sales officer Bình Dương 14,000,000 - 15,000,000 và trợ cấp
Sales Staff Hà Nội 250 - 500 USD
Sales Staff Hải Phòng 250 - 500 USD
Sales Assistant Manager Hải Phòng 600 - 1000 USD (Net)
Sales Manager Hà Nội 1000 - 1300 USD Net
Maintenance Staff Hà Nội 250 - 500 USD
QAC/HSE Manager Hải Phòng 1000 - 1300 USD Net
Logistics Manager Hải Phòng 1000 - 1300 USD Net
Sales Executive Hà Nội 2500 USD trở lên
Trang 43 trong tổng số 56 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn