Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Bắc

Việc làm miền Bắc

Chức danh Địa điểm Mước lương
Game Localization Director Hà Nội 600 - 1000 USD
Nhân viên văn phòng thời vụ Hà Nội 500 - 800 USD
Nhân viên mua hàng Hà Nội 500 - 700 USD
Trưởng bộ phận mua hàng Hà Nội 600 - 850 USD
Marketing staff (tiếng Hàn) Hà Nội 500 - 700 USD
IS Leader Hà Nội 800 - 900 USD
Nhân viên phòng đào tạo Hà Nội 450 - 500 USD
Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội 450 - 500 USD
Site engineer Hà Nội 800 - 900 USD
Kế toán trưởng Hà Nội 1000 - 1600 USD
System engineer Hà Nội 500 - 600 USD
Nhân viên hành chính kiêm sales support Nhật Bản 220 000 Yên Nhật + trợ cấp chuyên cần, làm thêm
Nhân viên hành chính Hà Tĩnh 1000 - 1500 USD
Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội 300 - 600 USD
Sales executive Hà Nội 400 - 1000 USD
Nhân viên kinh doanh Hà Nội 400 - 700 USD
Production Control Assistant Manager Hải Dương 400 -700 USD
Production control supervisor Hưng Yên trên dưới 700 USD
Biên phiên dịch tiếng Nhật Hưng Yên 500 - 1000 USD
Leader phòng sản xuất Hưng Yên 700 USD
Production Assistant Manager Hưng Yên 1000 USD
Nhân viên ISO Hà Nội 500 - 700 USD
Quản lý ISO Hà Nội 700 -1000 USD
Production Manager/Assistant Manager Hưng Yên 800 - 1300 USD
Nhân viên quản lý dụng cụ Hà Nội 250 - 500 USD
Trang 34 trong tổng số 38 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn