Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Bắc

Việc làm miền Bắc

Chức danh Địa điểm Mước lương
Sales manager Hà Nội 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ và hoa hồng
Purchasing assistant manager Hà Nội 15 - 20 triệu VND
Leader of mold repair & maintenance Hà Nội 8 - 15 triệu VND
Design Section Manager Hà Nội 15 - 20 triệu VND
Nhân viên kế toán Hà Nội 8 - 10 triệu VNĐ
Sales staff Hà Nội 500 - 700 USD Gross
Trợ lý tiếng Nhật Hà Nội 500 - 800 USD Gross
Market Staff Hà Nội 700 USD trở lên
Nhân viên sản xuất Hà Nội 500 - 1000 USD
Giám đốc nhà máy Hà Nam 1000 - 1300 USD Net
Quản lý công nhân Hà Nội 500 - 1000 USD
Sales Engineer Hà Nội 250 - 500 USD
Accounting Staff Hà Nội 300 - 600 USD
Sales Staff Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD (Net)
Logistics Manager Hải Phòng 600 USD trở lên
Sales Staff Hải Phòng 400 - 600 USD
Sales Engineer Hà Nội 400 USD + 1% doanh thu
Sofa sewing expert Hà Nội 1000 USD
Sales Executive Hà Nội 500 - 1000 USD
HSE Assistant Manager Hải Phòng 1500 - 2000 USD
HSE Manager Hải Phòng 1500 - 2000 USD
Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội 3000 USD
Quản lý sản xuất Hà Nam 700 - 1000 USD
Chemical sales coordinator Hà Nội 600 - 1000 USD
Trang 34 trong tổng số 41 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

     
  MINA NGUYỄN    
  ĐT: 024.3795.7037    
   Email: info@hrlinkvietnam.vn