Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
(JP) Admin kiêm Sales Support Hồ Chí Minh USD 700 – 800 (Net)
(JP) Sales Engineer Hồ Chí Minh USD 400 ~ 1000 (G )
(JP) General Affairs Staff Hồ Chí Minh USD 1200 (G )
(JP-EN) Trợ lý tiếng Nhật Hồ Chí Minh USD 400 - 600 (Gr)
(EN) Factory Manager Bình Dương USD 1000 ~ 1200
(JP-CN) Biên phiên dịch Nhật - Trung Đồng Nai USD 450 ~ 600 (Gross)
(JP-EN) Assistant Phòng Production Planning Hồ Chí Minh USD 600 – 900 (Gr)
(JP) Admin Staff Hồ Chí Minh VND 6,000,000 (Net)
(EN/JP) Marketing Staff Hồ Chí Minh VND 6,000,000 ~ 10,000,000 (Gr)
(JP-EN) HR-GA Staff Bình Dương USD 650 ~ 800
(JP) Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Bình Dương USD 400 ~ 600
(JP) Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Bình Dương Trên dưới USD 800 gross
(JP) Production Sub-Manager Bình Dương Trên dưới USD 800 gross
(EN-JP) Sales Staff (Mảng sắt thép) Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000
(JP) Phiên dịch ngắn hạn Hồ Chí Minh USD 1000 ~ 1500
(EN-JP) Sales Staff (Mảng thực phẩm) Hồ Chí Minh USD 600 ~ 1000
(JP-EN) QA/QC Project Manager Hồ Chí Minh USD 1200 ~ 1700 G
(EN) PHP Dev Hồ Chí Minh USD 450 ~ 600 G
(EN) Java Project Leader Hồ Chí Minh USD 700 ~ 900 G
Java Programmer Hồ Chí Minh USD 450 ~ 600 G
(JP) Comtor Hồ Chí Minh USD 500 ~ 700 G
(JP) Trợ Lý Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Đồng Tháp USD 1000 ~ 1100 (Gr)
(JP) Nhân viên văn phòng Hồ Chí Minh USD 500 ~ 800
(EN) Sales Staff Hồ Chí Minh USD 400 ~ 500
Trang 5 trong tổng số 14 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn