Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
Kế toán trưởng Bình Dương trên dưới 1500 USD
Sales support Hồ Chí Minh 500 USD
Logistics staff Hà Nội 400 - 700 USD Gross
Nhân viên hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 700 - 1000 USD
Nhân viên quản lý sản xuất Hồ Chí Minh 1000 USD
Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh 550 - 800 USD
Nhân viên xuất nhập khẩu Đà Nẵng 300 - 400 USD
Chief accountant Hồ Chí Minh 300 - 1000 USD
Nhân viên tiếng Nhật Hồ Chí Minh 700 USD Gross
Phiên dịch tiếng Nhật Hà Tĩnh 500 - 1500 USD
Phiên dịch tiếng Trung Hà Tĩnh 500 - 1500 USD
Trợ lý người Nhật kiêm hành chính Hà Tĩnh 1200 - 1500 USD Gross
Chief accountant Đồng Nai trên dưới 900 USD Net
Quản lý nhà máy Lâm Đồng 2000 - 3500 USD
Trợ lý giám đốc Đà Nẵng 1000 - 1500 USD Gross
Customer service staff Bình Dương 400 - 600 USD Net
Sales cum logistics staff Bình Dương 400 - 600 USD Net
ISO Supervisor Hồ Chí Minh 500 - 700 USD Gross
Nhân viên quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh 400 - 800 USD
Quản lý chất lượng Bình Dương 700 - 1000 USD
Kỹ sư cơ Hồ Chí Minh 15,000,000 - 20,000,000 VND
Trang 8 trong tổng số 14 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn