Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
Front end developer Hồ Chí Minh 300 - 1000 USD
Phó quầy Hồ Chí Minh 400 - 600 USD
Trưởng quầy Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch Hồ Chí Minh 12,500,000 - 14,500,000 VND
Chief accountant Hồ Chí Minh 800 - 1200 USD
Coffee Documentation Staff Hồ Chí Minh trên dưới 500 USD
Nhân viên support Hồ Chí Minh 300 - 500 USD
Sales staff tiếng Nhật Hồ Chí Minh 1000 - 2000 USD
Nhân viên QA Đồng Nai 500 USD
Trợ lý phòng hành chính nhân sự Bình Dương 18 - 19 triệu VNĐ
Supervisor quản lý sản xuất Bình Dương 500 USD
Trưởng phòng hành chính nhân sự Đồng Nai 700 - 800 USD
Sales Project for metal dept. Hồ Chí Minh 400 - 500 USD
Market Development Staff Hồ Chí Minh 400 - 500 USD
Sales tiếng Nhật Hồ Chí Minh 500 - 700 USD Gross
Biên phiên dịch tiếng Nhật Hồ Chí Minh 350 USD
Quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 600 - 650 USD
Chief accountant Hồ Chí Minh 1000 - 2000 USD
Sales Executive Hồ Chí Minh 500 - 1000 USD
Communicator Hồ Chí Minh 300 - 600 USD
Biên phiên dịch tiếng Nhật 20 triệu VNĐ Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Accounting Manager Hồ Chí Minh 1200 - 1400 USD Gross
Sales executive Hồ Chí Minh 1200 - 1500 USD
Trang 10 trong tổng số 14 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn