Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
(EN) Front End Dev Hồ Chí Minh ~USD 800 G
(JP) IT Comtor Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 G
(EN/JP) Quản Lý Chất Lượng Đồng Nai ~ USD 350 Gross
(JP) Trợ Lý Cho Kỹ Thuật Người Nhật Hồ Chí Minh USD 500 ~ 800 G
(EN-JP) Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Hồ Chí Minh USD 600 ~ 900 G
(EN-JP) Sales Cum Customer Service Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000
(EN-JP) Thông Dịch Anh-Nhật Hồ Chí Minh ~ USD 750
(JP) Thông Dịch Tiếng Nhật Hồ Chí Minh ~ USD 450
(EN) Accounting Assistant Manager Hồ Chí Minh USD 1000 ~ 1200
(EN/JP) Quản Lý Hồ Chí Minh USD 500 ~ 600
(JP) QC Staff Đồng Nai USD 500 ~ 700 G
(JP) Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Hồ Chí Minh USD 500 ~ 1000 (Có thể trả lên USD 1500 nếu có kinh nghiệm phù hợp)
Nhân viên hành chính Bình Dương USD 250 ~ 350 G
(JP) Sales Leader Hồ Chí Minh USD 250 ~ 350 + HOA HỒNG + Trên dưới 100 USD trợ cấp
(JP) Trợ Lý Người Nhật Hồ Chí Minh USD 450 ~ 1000 G
(EN) Trưởng Ban Xuất Nhập Khẩu Hồ Chí Minh VND 14 – 20 Triệu
(JP) Production Planning Staff Hồ Chí Minh USD 600 – 900 (Gr)
(JP) Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Hồ Chí Minh USD 1000 ~ 1500
(EN - JP) Merchandiser Hồ Chí Minh USD 500 ~ 800
(EN) Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh USD 500 ~ 800 G
(JP) Phiên Dịch Hiện Trường Hồ Chí Minh USD 500 ~ 750 G
(JP) Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Hồ Chí Minh USD 750 ~ 1100 G
(JP) Nhân Viên Văn Phòng Hồ Chí Minh USD 500 ~ 700.
Trang 2 trong tổng số 13 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ KIỀU OANH   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 04.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: oanh@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn