Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
(EN) [HC18- 3.4 E] SALES STAFF Hồ Chí Minh Over USD 1000 Gross
(EN) [BD18-3.1 E] QA MANAGER Bình Dương USD 1500~ 2500
(EN) [HN18- 3.2 E] GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN Hồ Chí Minh Competitive
(EN) [HC18- 3.1 E] GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh VND 25~ 40 triệu
(EN/JP) [HC18-2.9] SALES STAFF (urgent!!!!) Hồ Chí Minh USD 700 ~ 1000 (tùy năng lực)
(JP) [HC18- 2.3 E] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 600~ 1000 Gross+ lương tháng 13 + xét tăng lương 2 lần/ năm
(EN) [HC18-2.2 E] MARKETING (LEADER) Hồ Chí Minh USD 2000 Gross + Thưởng 1 lần/ năm + Trợ cấp
(JP) [BD18-2.1 E] QC Staff Bình Dương USD 300-500
(JP) [HC18- 2.2] SENIOR IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1,000~ 1,300
(JP) [HC18- 2.1] SENIOR BrSE (Kỹ sư cầu nối) Hồ Chí Minh USD 1,400~ 1,800
(EN) [HC18-2.1 E] HR CUM AMDIN MANAGER Hồ Chí Minh ~USD 3000
(JP) [HC18-1.9 E] OFFICE MANAGER Hồ Chí Minh trên dưới USD 1200
(JP) [HC18-1.8 E] KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE) Hồ Chí Minh ~USD 3000 Gross
[HC18-1.7 E] GAME PLANNING Hồ Chí Minh USD 800~1600
(JP) [HC18-1.6 E] HR ASSISTANT Hồ Chí Minh USD 700~1000
(JP) [HC18-1.4 E] KỸ SƯ CẦU NỐI Hồ Chí Minh USD 1800~2500
[HC18- 1.3 E] DEVELOPER GAMES (SERVER) Hồ Chí Minh USD 700~1600
(EN) [HC18-1.1 E] SALES MANAGER Hồ Chí Minh USD 1500~ 2500
(EN) [BD18-1.1 E] QA MANAGER Bình Dương USD 1500~ 2500
Trang 2 trong tổng số 16 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn