S2
S1
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Fukuoka-Nhật Bản
4.5 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
5 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
4 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
4 triệu JPY/năm
Hồ Chí Minh
11-20tr
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Tottori - Nhật Bản
20 Man
Quảng Nam
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hồ Chí Minh
USD 1500-2000
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hồ Chí Minh
11-20tr
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Hà Nội
USD 1000G (có thể thương lượng)
Bắc Giang, Hà Nội
18-20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD từ 600
Hà Nội
USD từ 600
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Hồ Chí Minh
USD 1200-1500
Quảng Nam
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hồ Chí Minh
USD 1500-2000
Đà Nẵng
USD 800G (Negotiable)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 700G (có thể thương lượng)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD 650-800
Hồ Chí Minh
USD từ 500
Hồ Chí Minh
USD 1000
Hồ Chí Minh
USD 500-1000
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 500G- Nego
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 700 (có thể thương lượng nếu biết ngoại ngữ)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hồ Chí Minh
18-30tr VND NET
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Fukuoka-Nhật Bản
4.5 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
5 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
4 triệu JPY/năm
Fukuoka-Nhật Bản
4 triệu JPY/năm
Tottori - Nhật Bản
20 Man
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 600G (có thể thương lượng)
Tokyo-Nhật Bản
700 Man Yen
Tokyo-Nhật Bản
3-7 trieu YEN/Nam
Tokyo-Nhật Bản
4-5 triệu Yen/Nam
Fukuoka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
22-26 Man
Kanagawa - Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
20.5 man
Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
20-23 man
Nhận thông tin việc làm mới nhất
Trụ sở chính Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 3795-7037 Fax: (84-24) 3795-7038

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn

Chi nhánh tại TP.HCM

2F 607 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (84-28) 2241-1754 Fax: (84-28) 2241-1754

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn