S2
S1
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hồ Chí Minh
USD 1500-2000
Hà Nội
USD 1000G (có thể thương lượng)
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Đà Nẵng
USD 800G (Negotiable)
Bắc Giang, Hà Nội
18-20 triệu VND
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 600G (có thể thương lượng)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 700G (có thể thương lượng)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD từ 600
Hà Nội
USD từ 600
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hà Nội
USD 1000G (có thể thương lượng)
Bắc Giang, Hà Nội
18-20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD từ 600
Hà Nội
USD từ 600
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD 650-800
Hà Nội
USD 800-1000
Hà Nội
Hà Nội
USD up to 2000+bảo hiểm+thưởng Tết
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Hồ Chí Minh
USD 1500-2000
Đà Nẵng
USD 800G (Negotiable)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 700G (có thể thương lượng)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
USD 650-800
Hồ Chí Minh
USD từ 500
Hồ Chí Minh
USD 1000
Hồ Chí Minh
USD 500-1000
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 500G- Nego
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 700 (có thể thương lượng nếu biết ngoại ngữ)
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 1000G (có thể thương lượng)
Hồ Chí Minh
18-30tr VND NET
Hồ Chí Minh
VND 5-8tr + incentive
Đồng Nai, Hồ Chí Minh
USD 600-700 Gross
Chức danh
Địa điểm
Mức lương
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
400-600 Man Yen
Bình Dương, Hồ Chí Minh
USD 600G (có thể thương lượng)
Tokyo-Nhật Bản
700 Man Yen
Tokyo-Nhật Bản
3-7 trieu YEN/Nam
Tokyo-Nhật Bản
4-5 triệu Yen/Nam
Fukuoka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
22-26 Man
Kanagawa - Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
20.5 man
Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản
20-23 man
Osaka-Nhật Bản
25 Man Yen
Hyogo - Nhật Bản
20 man Yen
Osaka-Nhật Bản, Shiga - Nhật Bản
20-30 Man Yen
Nhận thông tin việc làm mới nhất
Trụ sở chính Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 3795-7037 Fax: (84-24) 3795-7038

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn

Chi nhánh tại TP.HCM

2F 607 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (84-28) 2241-1754 Fax: (84-28) 2241-1754

E-mail: info@hrlinkvietnam.vn