ホーム / Hòa Bình

Hòa Bình

トータル: 2

(JP)[VNT 190422a Hoa Binh] PHIÊN DỊCH VIÊN

Hòa Bình USD 1000-1500 Gross セックス: 男性/女性 有効期限: 22-05-2019

[NƠI LÀM VIỆC]: KCN Lương Sơn, Hòa Bình - Biên phiên dịch, xử lý các công việc văn phòng - Chủ yếu là phiên dịch cho sếp người Nhật và người Nhật đến công tác - Công việc khác theo chỉ thị của sếp Nhật

[VNT 190603b Hoa Binh] PHIÊN DỊCH VIÊN

Hòa Bình USD 1000-1200 セックス: 男性/女性 有効期限: 03-07-2019

- Biên phiên dịch, xử lý các công việc văn phòng - Chủ yếu là phiên dịch cho sếp người Nhật và người Nhật đến công tác - Công việc khác theo chỉ thị của sếp Nhật