Trang chủ / Hồ sơ công ty

Hồ sơ công ty

 

Tên công ty: HR-Link.Vietnam Co.,Ltd

Ngày thành lập: Tháng 6 năm 2011

Vốn điều lệ : 500.000 USD

Giám đốc: Ông Takenouchi Masaya

Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn giới thiệu nhân sự

Website giới thiệu nhân viên người Nhật: http://hr-linkvn.com/

Website công ty trụ sở tại Nhật:  http://www.hr-link.jp/