Trang chủ / Hưng Yên

Hưng Yên

Tổng cộng: 5

(EN) [VNT 181122d Hung Yen] NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hưng Yên USD 500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 31-12-2018

Thiết kế bản vẽ

(EN) [VNT 181122e Hung Yen] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Hưng Yên USD 500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 31-12-2018

- Xử lý các công việc văn phòng

(JP) [VNT 181122c Hung Yen] BIÊN PHIÊN DỊCH

Hưng Yên USD 800 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 31-12-2018

Biên phiên dịch

(EN/JP)[VNI 190802c Hung Yen] ADMIN kiêm KẾ TOÁN

Hưng Yên USD 500-700G Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 02-09-2019

[NƠI LÀM VIỆC]: Văn Lâm, Hưng Yên [CÔNG VIỆC]: - Phụ trách các công việc văn phòng - Phụ trách kế toán cơ sở (lương+bảo hiểm) - Trợ lý sếp người Nhật

(JP)[VNI 190802d Hung Yen] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Hà Nội, Hưng Yên USD 600-700 Gross Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 02-09-2019

[NƠI LÀM VIỆC]: Văn Lâm, Hưng Yên [CÔNG VIỆC]: - Thao tác với máy móc và chế tạo sản phẩm - Kiểm tra chất lượng