Trang chủ / IT - Phần mềm

IT - Phần mềm

Tổng cộng: 84

[VNT 190107.1 Nhat Ban] KỸ SƯ HỆ THỐNG

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 20 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 07-02-2019

[NƠI LÀM VIỆC]: Tokyo, Nhật Bản  [CÔNG VIỆC]: -Phát triển các phần mềm hệ thống(hệ thống WEB, hệ thống kinh doanh, hệ thống nhúng / điều khiển, ứng dụng điện thoại thông minh)  

[VNT 190107.2 Nhat Ban] KỸ SƯ HỆ THỐNG

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 20 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 07-02-2019

[NƠI LÀM VIỆC] : Tokyo, Nhật Bản  [CÔNG VIỆC] -Công việc kỹ thuật (lập trình viên) -Công việc tùy chỉnh, mở rộng và phát triển, chẳng hạn như phần mềm "Track Mate series"  hệ thống quản lý tổng hợp dành cho những người vận chuyển  . (Không đòi hỏi kinh nghiệm lập trình)

[VNT 190107.3 Nhat Ban] LẬP TRÌNH VIÊN

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 21 trở lên (tùy theo năng lực ) Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 07-02-2019

+Phát triển những dự án trong công ty (Đối với những người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ những  kiến thức IT cơ bản để nâng cao kỹ năng) - Đào tạo bên ngoài, học các kiến thức cơ bản ( 1 tháng ~ 2 tháng ) Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về lập trình từ các chức năng và cơ chế hoạt...

(JP)[VNI 190107 Nhat Ban] TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ KĨ THUẬT PHẦN MỀM

Hà Nội USD 1000-1500 Gross Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 07-02-2019

- Phát triển các hệ thống về quản lý sản xuất, giám sát sản xuất, nghiệp vụ  - Phát triển thiết kế chương trình, thiết kế database  - Phiên dịch cho kỹ sư người Nhật

(JP/EN)[VNT 190107.6 Nhat Ban] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản Man Yen 20-30 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 09-02-2019

[NƠI LÀM VIỆC] : Nhật Bản  [CÔNG VIỆC]: -Nhân viên kỹ thuật phần mềm: -Java -Vb -Các lĩnh vực liên quan khác

[VNT 190107.10Nhat Ban]KĨ SƯ HỆ THỐNG

Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản Man Yen 22 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 10-02-2019

· Đề xuất, thiết kế, phát triển, bảo trì hệ thống kinh doanh và hệ thống Web · Phát triển hệ thống bằng các công cụ như Genexus và Biz / Browser · Thiết kế bổ sung và phát triển các gói ERP khác nhau

[VNT 190110.1a Nhat Ban] KĨ SƯ PHÁT TRIỂN

Fukuoka-Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản Man Yen 21,5 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 10-02-2019

- Hỗ trợ khách hàng bằng cách hệ thống hóa để nâng cao hiệu quả. - Tư duy và lập kế hoạch xây dựng hệ thống - Tiến hành lập trình hệ thống cho các doanh nghiệp                       ...

[VNT 190110.1b Nhat Ban] KĨ SƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH MÁY CHỦ

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 21,5 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 10-02-2019

· Vận hành / bảo trì máy chủ · Cài đặt và vận hành phần mềm trung gian trên máy chủ · Tổ chức vận hành

[VNT 190110.1c NHAT BAN] KỸ SƯ MẠNG

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 21,5 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 10-02-2019

-Công việc kết nối các máy tính với nhau, tạo ra nền tảng để trao đổi dữ liệu và vận hành nó hoạt động một cách bình thường. -Xây dựng, bảo trì và quản lý mạng tích hợp

[VNT 190110.1d Nhat Ban]NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Tokyo-Nhật Bản Man Yen 21,5 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 10-02-2019

-Đưa ra lời khuyên làm sao để vận hành quản lý nhiều máy tính cùng lúc, hỗ trợ ứng dụng - Vận hành và bảo trì các thiết bị đầu-cuối PC