Trang chủ / IT - Phần mềm

IT - Phần mềm

Tổng cộng: 84

(JP)[VNT 200617b Tokyo/Osaka/Fukuoka] APPLICATION ENGINEER

Fukuoka-Nhật Bản, Nhật Bản, Osaka-Nhật Bản, Tokyo-Nhật Bản 400-600 Man Yen Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 17-07-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Tokyo/Osaka/Fukuoka [CÔNG VIỆC]: - Phát triển các loại ứng dụng - Cụ thể trao đổi thêm qua pv

(EN/JP)[VNI 200717a Cau Giay] KỸ SƯ HỆ THỐNG

Hà Nội USD 800-1500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 17-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Cầu Giấy, Hà Nội [CÔNG VIỆC]: - Phát triển web và app theo dự án bên Nhật - Tương lai sẽ quản lý team kỹ sư - Cụ thể trao đổi thêm qua pv

(JP)[VNT 200722a Tan Binh] BUSINESS ANALYST

Hồ Chí Minh USD 1200-1500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 22-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Q.Tan Binh, tp.Ho Chi Minh [CÔNG VIỆC]: - Quản lý công việc, tiến độ dự án - Quản lý team kỹ sư gồm 10 người Việt - Báo cáo lại công việc với quản lý người Nhật

(JP)[VNT 200722b Tan Binh] IT COMTOR

Hồ Chí Minh USD 1200-1500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 22-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Q.Tan Binh, tp.Ho Chi Minh [CÔNG VIỆC]: - Phiên dịch cho kỹ sư người Nhật và Việt - Cụ thể trao đổi rõ hơn qua pv

(JP)[VNT 200727 Binh Thanh] IT COMTOR

Hồ Chí Minh 11-20tr Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 27-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Q.Bình Thạnh, tp.Hồ Chí Minh [CÔNG VIỆC]: - Biên phiên dịch cho sếp ng Nhật - Biên phiên dịch cho khách hàng và nhân viên (sales/marketting/SE)

(JP)[VNT 200722c Tan Binh] PROJECT MANAGER

Hồ Chí Minh USD 1200-1500 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 22-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Q.Tan Binh, tp.Ho Chi Minh [CÔNG VIỆC]: - Quản lý công việc, tiến độ dự án - Quản lý team kỹ sư gồm 10 người Việt - Báo cáo lại công việc với quản lý người Nhật

(JP)[VNT 200730a.1 Fukuoka] DATA ENGINEER

Fukuoka-Nhật Bản 4~10 triệu JPY/năm Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Fukuoka, Nhật Bản [CÔNG VIỆC]: - Phát triển, vận dụng và duy trì cho việc phân tích nền tảng môi trường tiên tiết (advanced analysis environmental foundation) - Cụ thể trao đổi thêm qua pv

(JP)[VNT 200730a.2 Fukuoka] INFRASTRUCTURE ENGINEER

Fukuoka-Nhật Bản 4 triệu JPY/năm~ Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Fukuoka, Nhật Bản [CÔNG VIỆC]: - Thiết kế, phát triển app - Thiết kế infrastructure cho khách hàng - Phát triển agile - Cụ thể trao đổi thêm qua pv

(JP)[VNT 200730b Fukuoka] SERVICE ENGINEER

Fukuoka-Nhật Bản 5 triệu JPY/năm Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Fukuoka, Nhật Bản [CÔNG VIỆC]: - chịu trách nhiệm về mảng serverside cho việc phát triển game trên đt thông minh

(JP)[VNT 200730c Kyoto] CLOUD ENGINEER

Kyoto-Nhật Bản 4.5 triệu JPY/năm Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2020

[NƠI LÀM VIỆC]: Fukuoka, Nhật Bản [CÁCH TUYỂN DỤNG]; nhân viên trong thời ký hộp đồng  (*có thể đổi mói được) [CÔNG VIỆC]: - Phát triển game infrastruture - Cụ thể trao đổi thêm qua pv skype