Trang chủ / LỜI CHÀO CỦA GIÁM ĐỐC

LỜI CHÀO CỦA GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH HR-Link.Vietnam là công ty nhắm đến mục tiêu sáng tạo “tài sản con người”. Hiện nay Nhật Bản là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, thực sự là đối với Nhật Bản, sự có mặt của Việt Nam là rất cần thiết. Để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc và nhằm phát triển hơn nữa năng lực của hai đất nước, công ty chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng và chuyển việc đối với người Việt và người Nhật cho các công ty Nhật Bản.

Công ty chúng tôi vượt lên thời đại, phát huy phần được coi trọng và rất quan trọng là “Con người”, phát huy vai trò quan trọng trong việc kết nối với thế giới bằng cách nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Chúng tôi có trách nhiệm xã hội kế tục và duy trì sự phát triển rực rỡ cho tương lai trong thế kỷ tới. Chính vì vậy, những nhân viên đang cần sự thay đổi và  đang không phát huy được hết năng lực bản thân thông qua công ty chúng tôi để kết nối với thế giới. Thêm vào đó, bằng việc đưa ra các chiến lược để có thể phát huy được các năng lực cá nhân sẵn có, chúng tôi thúc đẩy quá trình biến đổi mô hình của chính những nhân viên và mang sứ mệnh trong quá trình nâng cao năng lực làm việc và năng lực đất nước.

Với cách làm đó, chúng tôi tin tưởng rằng công ty có thể ảnh hưởng to lớn đến tương lai huy hoàng phía trước. Chúng tôi nhắm đến mục tiêu dù chỉ một người cũng mang hạnh phúc đến nhiều người, theo đuổi việc nâng cao hơn nữa dịch vụ và duy trì sự phát triển liên tục.

Chúng tôi mong sẽ nhận được sự hợp tác từ quý vị!

Công ty TNHH HR-LINK.VIETNAM

Giám đốc

Takenouchi Masaya