Trang chủ / Luật

Luật

Tổng cộng: 1

(JP/EN)[VNT 190220b Long Bien] NHÂN VIÊN PHÒNG PHÁP CHẾ

Hà Nội USD 1000 Gross (có thể thương lượng) Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 19-03-2019

- Chịu trách nhiệm các công việc pháp vụ của công ty  - Thiết lập quy định của công ty theo quy chế pháp luật. - Làm và sửa chữa hợp đồng  - Theo dõi, đối chiếu, cập nhật các quy định pháp luật để có những cập nhật kịp thời với công ty - Chịu trách nhiệm liên lạc với công ty tư vấn về...