Trang chủ / QA-QC

QA-QC

Tổng cộng: 16

(VN/EN/JP)[VNH181012] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hà Nội Cơ bản 10trieu+phụ cấp chức vụ+ngoại ngữ Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 31-10-2018

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư, kế hoạch xuất hàng… - Theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất, tập hợp số liệu, lập báo cáo về tình hình sản xuất - Liên hệ với các nhà gia công ngoài và khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh về kế hoạch sản xuất. - Tham gia vào việc...

(VN/JP)[VNH181012 Dong Anh] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hà Nội 10 triệu VND + phụ cấp Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 30-11-2018

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư, kế hoạch xuất hàng… - Theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất, tập hợp số liệu, lập báo cáo về tình hình sản xuất - Liên hệ với các nhà gia công ngoài và khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh về kế hoạch sản xuất. - Tham gia vào việc...

(JP)[VNH 190108a KCN Thang Long 1] TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hà Nội USD 600-800 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 08-02-2019

- Chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015 trong nhà máy. - Chịu trách nhiệm thiết lập, kiểm soát và xem xét việc ban hành, cập nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu toàn công ty - Thiết lập và cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận đảm bảo...

(JP)[VNH 190108b KCN Thang Long 1] TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hà Nội USD 800-1000 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 08-02-2019

- Chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015 trong nhà máy. - Chịu trách nhiệm thiết lập, kiểm soát và xem xét việc ban hành, cập nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu toàn công ty - Thiết lập và cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận đảm bảo...

(JP)[VNH 190121 KCN Thang Long] PHÓ PHÒNG CHẤT LƯỢNG

Hà Nội VND 20 triệu NET Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 21-02-2019

- Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng năm và theo dõi hoạt động thực hiện của các thành viên - Chỉ đạo và rà soát công việc thực hiện của các thành viên trong bộ phận - Giám sát và chỉ đạo thực hiện mục tiêu chất lượng - Lập báo cáo chất lượng và cải tiến hàng tháng - Đối...

[VNI 190125b Hai Phong] TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hải Phòng USD 1000-1200 Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 25-02-2019

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Quản lý nhân viên - Báo cáo công việc cho sếp Nhật

(EN)[VNT 190416b Bac Giang] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bắc Giang VND 10-12 triệu Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 17-05-2019

[ĐỊA ĐIỂM]: KCN Châu Quang, Bắc Giang -Quản lý chất lượng bánh xe tại công ty Nhật - Cụ thể trao đổi qua phỏng vấn trực tiếp

(EN)[VNT 190424c Hoang Mai] QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Hà Nội USD 700-1100 Gross Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 24-05-2019

- Quản lý chất lượng đường hầm ngầm - Công việc sẽ làm văn phòng 50% và tại công trường 50%

(JP)[VNT 190611b Dong Anh] QC Specialist

Hà Nội 8-13 triệu VNĐ Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 11-07-2019

[CÔNG VIỆC]: -Quản lý và chịu trách nhiệm Chất lượng sản xuất đầu vào và đầu ra. - Đối ứng khách hàng - Lập báo cáo chất lượng - Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ, áp dụng hệ thống - Đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu chất lượng của công ty - Quản lý...

(JP)[VNT 190705 Soc Son] QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hà Nội USD 500 Gross Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ Hạn nhận hồ sơ: 05-08-2019

[Nơi làm việc]:Sóc Sơn, Hà Nội [CÔNG VIỆC]: - Các công việc quản lý chất lượng - Cụ thể trao đổi qua phỏng vấn