Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu


Tên công ty: HR-Link.Vietnam Co.,Ltd
Ngày thành lập: Tháng 6 năm 2011
Vốn điều lệ: 500.000 USD
Giám đốc: Ông Takenouchi Masaya
 
Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn giới thiệu nhân sự
Website giới thiệu nhân viên người Nhật: http://hr-linkvn.com/
Website công ty trụ sở tại Nhật:  http://www.hr-link.jp/